Het Meerlingenverlof

Meerlingenverlof is een verlenging van het zwangerschapsverlof met vier weken voor werkneemsters die een meerling verwachten. Het zwangerschapsverlof gaat 10-8 weken voor de vermoedelijke datum van bevalling in. In dit artikel lichten we werking van het meerlingenverlof toe. Ook het partnerverlof, kraamverlof, couveuse-regeling en ouderschapsverlof komen aan bod.

De NVOM heeft zich jarenlang sterk gemaakt voor een verbetering van het zwangerschapsverlof en bevallingsverlof bij een meerling. Dit heeft in 2016 geleid tot een verlengd zwangerschapsverlof voor meerling moeders. De NVOM is nog altijd trots op het behaalde resultaat. Met de komst van het meerlingenverlof is er erkenning van het feit dat een meerlingzwangerschap meer vergt van een vrouw en is er een logische verlenging van een normale behoefte aan rust.

Het zwangerschapsverlof start bij een zwangerschapsduur van 30-32 weken. Als er sprake is van ziekteverzuim voor die tijd, dan start het verlof automatisch bij 30 weken.
Op de dag na de bevalling, start het bevallingsverlof. Het bevallingsverlof heeft een duur van tenminste 10 weken.
Als het zwangerschapsverlof korter duurde dan 10 weken, kan het restant tot een maximum van 10 weken toegevoegd worden aan het bevallingsverlof, zodat een totale verlofperiode ontstaat van tenminste 20 weken (of langer bij een late geboorte).

Algemene uitgangspunten:

  1. Het zwangerschapsverlof start bij 30-32 weken
  2. Het bevallingsverlof duurt tenminste 10 weken
  3. De totale periode van zwangerschaps- en bevallingsverlof is in ieder geval 20 weken.

Informatie van het UWV over het meerlingenverlof is terug te vinden via: UWV – Meerlingenverlof

Eerder het werken afbouwen

Het meerlingenverlof regelt dat vrouwen die zwanger zijn van een meerling kunnen stoppen met werken tussen de 30ste en 32ste zwangerschapsweek. De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en bedrijfsgeneeskunde (NVAB) adviseert over de periode daarvoor om vanaf 20-24 weken het werk te beperken tot 4 uur per dag en rond 26-30 weken volledig te stoppen. Je verlof valt dan onder de WAZO (Wet Arbeid en Zorg), waardoor je recht hebt op 100% van je salaris.

De NVAB heeft een richtlijn waarin deze adviezen over belastbaarheid bij meerlingzwangerschappen beschreven staan. Dit gaat zowel om fysieke belastbaarheid, stress als ook om werktijden en diensten.
Link naar de NVAB richtlijn

Couveuseregeling – uitbreiding bevallingsverlof

In verband met de kans op vroeggeboorte en/of andere complicaties bij meerlingen kan ook de zogenaamde “Couveuseregeling” van belang zijn. Sinds 1 januari 2015 is deze regeling van kracht. Deze regeling staat ook wel bekend onder “Regeling bevallingsverlof bij ziekenhuisopname”. Bij ziekenhuisopname van (één van) de kinderen, die langer dan 7 dagen duurt, wordt het bevallingsverlof met maximaal 10 weken uitgebreid. Zo heeft de moeder de gelegenheid het kind een aantal weken thuis te verzorgen. Vanuit het telefonisch contact tussen NVOM en UWV is naar voren gekomen dat dit ook voor zelfstandigen geldt. Hoe de regeling bevallingsverlof bij ziekenhuisopname is, is hier terug te vinden: Couveuseregeling

Gespreid opnemen bevallingsverlof

Wellicht is het prettiger om wat eerder, maar met rustiger opbouw, weer terug te keren op de werkvloer. Dat kan sinds 1 januari 2015. Het deel van het bevallingsverlof wat nog over is vanaf 6 weken na de bevallingsdatum mag gespreid opgenomen worden over een periode van maximaal 30 weken. Dit gaat in overleg met de werkgever en het verzoek om gespreid verlof op te nemen moet uiterlijk 3 weken na de bevallingsdatum bij de werkgever zijn ingediend. De totale duur van het verlof verandert niet. Ook de uitkering en de manier van uitbetaling blijft hetzelfde. Vanuit het telefonisch contact tussen NVOM en UWV is naar voren gekomen dat dit niet voor zelfstandigen geldt.

Mocht het tegen die tijd dat je weer aan het werk zou moeten je verlofperiode toch onvoldoende lijken door bijvoorbeeld medische klachten ten gevolge van de zwangerschap dan kan je dit met je huisarts/ gynaecoloog bespreken en is het advies dit tijdig (enige tijd vóórdat je weer zou moeten gaan werken) ook aan te geven bij je bedrijfsarts. Er volgt dan een keuring door een UWV arts.

Kraamverlof en Partnerverlof

Als je echtgenote of partner is bevallen en je bent zelf werknemer, dan heb je recht 1 week partnerverlof (eenmaal het aantal werkuren per week). Jij krijgt jouw salaris van je werkgever gewoon doorbetaald. Je kunt deze uren naar eigen inzicht opnemen, zolang het maar binnen vier weken na de geboorte van jouw kind/meerling is. Sinds 1 juli 2020 is er recht op aanvullend partnerverlof (alleen als je kind(eren) op of na 1 juli 2020 zijn geboren). Je kunt aanspraak maken op maximaal vijf weken (vijf keer het aantal werkuren per week) aanvullend partnerverlof. Tijdens dit verlof heb je recht op 70% van het salaris, hetgeen betaald wordt door het UWV (of via de werkgever). Je neemt eerst het partnerverlof van 1 week op en daarna het aanvullende partnerverlof. Het verlof moet vier weken voor aanvang worden aangevraagd en binnen zes maanden na de geboorte van jouw kind(eren) worden opgenomen.

Bij de geboorte van een meerling heb je geen recht op meer verlof dan bovenstaand. Met de uitbreiding van het partnerverlof is er zeker ook voor de meerlingouders wat extra ruimte om de eerste weken samen te wennen aan de komst van de meerling. De eerste weken zijn voor de meerlingouders extra zwaar met alles wat bij de verzorging van jullie baby’s komt kijken. Gelukkig kunnen de partners nu langer thuis zijn!

Ouderschapsverlof

Als ouders heb je recht op ouderschapsverlof voor kinderen tot 8 jaar. Je hebt recht op ouderschapsverlof voor elk kind en dus bij een tweeling of meerling ook voor elk kind. Je kunt het ouderschapsverlof voor meerdere kinderen tegelijk opnemen, je hoeft dus niet eerst het verlof voor 1 kind op te maken. Het ouderschapsverlof geldt voor alle kinderen, dus ook voor (aspirant) adoptiekinderen, stiefkinderen en pleegkinderen, mits zij conform de Basisadministratie bij jou in huis wonen.

Het ouderschapsverlof moet je aanvragen bij je werkgever als je in dienst bent, minimaal 2 maanden voor aanvang. In de wet staat een recht op 26 keer het aantal uren per week dat je werkt. Deze uren kan je verdelen over verschillende maanden/jaren in overleg met je werkgever.

In principe is het ouderschapsverlof een onbetaalde verlofvorm. In sommige cao’s is opgenomen dat de werkgever een deel van het ouderschapsverlof doorbetaald. Check jouw cao om te zien welke situatie van toepassing is. Ons bereiken vragen van leden dat een enkele cao onderscheid maakt in de doorbetaling bij meerlingen. Dat houdt in dat er bij meerlingen voor 1 kind recht is op betaald ouderschapsverlof. Als er 2 eenlingen zijn, is er wel recht op twee keer betaald ouderschapsverlof. Hier kan een ongelijkheid in gezien worden. De NVOM heeft contact gehad met FNV en CNV over deze situaties. Zij geven aan er nauwelijks klachten van leden over te krijgen. Mocht de situatie voor jouw gelden en je bent lid van de vakbond, dan vragen wij je dit bij de vakbond aan te kaarten. Als zij meerdere klachten hierover krijgen, zullen zij het aankaarten bij de cao onderhandelingen.

Heb je nog vragen? Wij horen deze graag: kenniscentrum@nvom.nl

Samen of apart in de klas?

Samen of apart in de klas is zo’n groot en ingewikkeld vraagstuk voor veel ouders van meerlingen dat er een heel Meerlingen Magazine over gemaakt is.

Bekijk deze special

Word lid en ontvang gratis cadeaus

Door lid te worden van de NVOM steun je de stichting zodat we jou nog beter van informatie kunnen voorzien, meerlingouders bijeen kunnen brengen en voor je op kunnen komen.

Lid worden